Samsung logo Uniqua logo Partum TV logo

Aktivizimi I Sigurimit falas

Informacion per paisjen

DATA E BLERJES

Prodhuesi I paisjes

LLOJI I PAJISJES

LLOJI I PAJISJES

MODELI I PAISJES

MODELI I PAISJES

NUMRI IMEI

CMIMI

NUMRI I FATURËS

VENDI I BLERJES

VENDI I BLERJES

MODELI I MEPARSHEM

GRUPMOSHA

KU U NJOHET ME KETE OFERTE?

Te dhena personale

EMER MBIEMER

E-MAIL

QYTETI

KODI POSTAR

ADRESA

CELULAR

Aktivizimi I paisjes duhet te perfundoje 7 dite nga data e blerjes.
Duke aktivizuar pa pagese Samsung Galaxy S10+, S10 i S10e te blere ne nje rishites Samsung te autorizuar, ju do te perfitoni nje vit sigurim ne rast te demtimit te ekranit. Ne rast demtimi zevendesimi i ekranit do te behet duke paguar vetem 99 Euro.

Per me shume ne Kushte dhe Terma.

Ky promocion eshte I vlefshem per te gjithe Samsung S10+, S10 i S10+ te blera deri ne date 30.06.2019. te cilet jane aktivizuar me sukses brenda ketij afati.