Samsung logo Uniqua logo Partum TV logo

Aktivizimi I Sigurimit falas

Informarcion per paisjen

DATA E BLERJES

Prodhuesi I paisjes

LLOJI I PAJISJES

LLOJI I PAJISJES

MODELI I PAISJES

MODELI I PAISJES

NUMRI IMEI

CMIMI

NUMRI I FATURËS

VENDI I BLERJES

VENDI I BLERJES

MODELI I MEPARSHEM

GRUPMOSHA

KU U NJOHET ME KETE OFERTE?

Te dhena personale

EMER MBIEMER

E-MAIL

QYTETI

KODI POSTAR

ADRESA

CELULAR

Aktivizimi I paisjes duhet te perfundoje 7 dite nga data e blerjes.
Duke aktivizuar Samsung Galaxy S10+, S10, S10e te blere ne nje rishites Samsung te autorizuar, ju do te perfitoni nje vit sigurim ne rast te demtimit te ekranit, duke paguar vetem 99 Euro. Per me shume ne Kushte dhe Terma.

Ky promocion eshte I vlefshem per te gjithe Samsung S10+, S10, S10e te blera deri ne date 30.06.2019. te cilet jane aktivizuar me sukses brenda ketij afati..